Giấy chứng nhận xuất xứ Form EAV

Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ( C/O ) Form S

Giấy chứng nhận xuất xứ Form EAV

Giấy chứng nhận xuất xứ Form EAV
Giấy chứng nhận xuất xứ Form EAV

Giấy chứng nhận xuất xứ C/O form EAV – (Certificate of Origin Form EAV) là loại chứng từ quan trọng dành cho hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam đi các nước như Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyz, Russian. Với chứng nhận xuất xứ này thì hàng hóa khi xuất khẩu sẽ được hưởng ưu đãi về thuế theo hiệp định VN-EAEU FTA.

Hiệp định VN-EAEU FTA hay còn được gọi là Hiệp định thương mại tự do Việt Nam với Liên minh Kinh tế Á Âu. Hiệp định được ký kết giữa Việt Nam và các nước thành viên Liên minh Kinh tế Á Âu vào ngày 29/5/2015 tại Kazakhstan. Hiệp định  chính thức có hiệu lực từ ngày 05/10/2016.

Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm những gì khi xin C/O form EAV

Hầu hết khâu chuẩn bị hồ sơ để xin C/O các form đều khá phức tạp bởi bạn cần phải chuẩn bị nhiều loại chứng từ khác nhau và thông tin trong hồ sơ phải chính xác và có tính nhất quán. Để xin C/O form EAV bạn cần phải chuẩn bị những chứng từ cụ thể như sau:

+ Đơn đề nghị cấp C/O được kê khai thông tin đầy đủ và hợp lệ.

+ C/O form EAV đã được khai thông tin hoàn chỉnh cùng với mẫu tờ khai bổ sung C/O (nếu có) (dựa vào phụ lục V được ban hành kèm Thông tư số 21/2016/TT-BCT ngày 20/9/2016)

+ Bản in tờ khai hải quan xuất khẩu. Nếu hàng hóa xuất khẩu không phải làm tờ khai hải quan theo quy định của pháp luật thì sẽ không cần phải nộp bản sao tờ khai hải quan.

+ Bản sao của hóa đơn thương mại (đóng dấu sao y bản chính của thương nhân);

+ Bản sao vận tải đơn hoặc chứng từ vận tải tương ứng (đóng dấu sao y bản chính của thương nhân). Nếu không có vận tải đơn thì thương nhân sẽ được xem xét không nộp chứng từ này. Nhưng đó chỉ trong trường hợp hàng hóa xuất khẩu sử dụng hình thức giao hàng không dùng vận tải đơn hoặc chứng từ vận tải theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra nếu bạn chưa đăng ký hồ sơ thương nhân theo quy định của pháp luật trước khi xuất khẩu hàng hóa thì bạn cần phải đăng ký thương nhân. Hồ sơ đăng ký thương nhân sẽ bao gồm:

+ Đăng ký mẫu chữ ký của người được ủy quyền ký đơn cấp C/O và con dấu của thương nhân.

+ Bản sao chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đóng dấu sao y bản chính)

+ Danh sách các cơ sở sản xuất của thương nhân.

+ Đơn đề nghị thay đổi nơi cấp C/O.

Nội dung chính của C/O form EAV

 

Nội dung chính của C/O form EAV
Nội dung chính của C/O form EAV

1. Ô số 1: Thông tin của người xuất khẩu hang hóa: Tên giao dịch, địa chỉ, quốc gia
2. Ô số 2: Thông tin của người nhập khẩu (bắt buộc) và người nhận hàng (nếu biết): Tên giao dịch, địa chỉ, quốc gia
3. Ô số 3: Thông tin vận tải (theo như đã biết) bao gồm ngày khởi hành (ngày  giao  hàng),  phương  tiện  vận  tải  (tàu,  hàng  không…);  địa  điểm  dỡ hàng (cảng, cảng hàng không).
4. Ô số 4: Số tham chiếu riêng, quốc gia cấp và quốc gia nộp.
5. Ô số 5: Ghi các cụm từ”
– ”DUPLICATE  OF  THE  CERTIFICATE  OF  ORIGIN NUMBER___DATE___” khi thay đổi bản gốc Giấy chứng nhận xuất xứ.
– ”ISSUED IN SUBSTITUTION FOR THE CERTIFICATE OF ORIGIN NUMBER___DATE___”  khi  cấp  thay  thế  bản  gốc  Giấy  chứng  nhận xuất xứ.
– ”ISSUED  RETROACTIVELY”  trong  trường  hợp  ngoại  lệ  khi  Giấy chứng nhận xuất xứ không được cấp trước hoặc tại thời điểm xuất khẩu.
6. Ô số 6: Số thứ tự sản phẩm
7. Ô số 7: Số và loại kiện hàng
8. Ô số 8: Thông tin mô tả hàng hóa bao gồm HS 6 số  của bên nhập khẩu và mẫu mã, thương hiệu để có thể xác định được sản phẩm. Trong một số trường hợp đặc biệt, khi hóa đơn được phát hành tại nước thứ 3 không có sẵn tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận xuất xứ, số và ngày của hóa đơn phát hành bởi người xuất khẩu (được cấp Giấy chứng nhận xuất xứ) phát hành phải được thể hiện. Ngoài ra, cần thể hiện nội dung hàng hóa xuất khẩu sẽ được cấp một hóa đơn khác do nước thứ 3 phát hành cho mục đích nhập khẩu vào bên nhập khẩu, ghi tên, địa chỉ đầy đủ của người sẽ phát  hành hóa đơn nước thứ 3. Trong trường hợp này, cơ quan Hải quan của bên nhập khẩu có thể yêu cầu nhà nhập khẩu cung cấp các hóa đơn và các chứng từ có liên quan khác có nội dung xác nhận giao dịch giữa bên xuất khẩu và bên nhập khẩu, đối với hàng hóa được khai báo nhập khẩu.
Nếu hàng hóa đáp ứng mô tả của “ngoại trừ 6403.91 và 6403.99 Giầy da được  sử  dụng  cho  hoạt  động  thể  thao  trong  nhà  và  ngoài  trời”  theo  quy định tại Phụ lục 1 của Hiệp định, phải đánh dấu “Giày thể thao”
9. Ô số 9: Ghi tiêu chí xuất xứ cho tất cả hàng hóa theo bảng sau:
Tiêu chí xuất xứ  Ghi tại ô số 9
(a)  Hàng hóa có xuất xứ thuần túy tại một bên theo điều kiện tại Điều 4.4 của Hiệp định: WO
(b)  Hàng hóa được sản xuất toàn bộ tại  một hay hai bên, từ những nguyên vật liệu có xuất xứ từ một hay hai bên: PE
(c)  Hàng hóa được  sản xuất tại một bên, sử dụng nguyên vật liệu không có xuất xứ và đáp ứng các yêu cầu về quy tắc mặt hàng cụ thể tại Phụ lục 3 của Hiệp định: PSR
10. Ô số 10:  Ghi số lượng sản phẩm: Tổng trọng lượng (kg) hoặc các đơn vị khác (chiếc, lít…) Và trọng lượng thực tế của hàng hóa được giao không quá 5% trọng lượng ghi trên Giấy chứng nhận xuất xứ.
11. Ô số 11:  Số và ngày của hóa đơn nộp cho cơ quan được ủy quyền cấp Giấy chứng nhận xuất xứ.
Trong trường hợp hóa đơn được phát hành bởi nước thứ 3, các thông tin bao  gồm:  đánh  dấu  “TCI”  và  thể  hiện  tên  và  quốc  gia  của  công  ty  phát hành hóa đơn.
12. Ô số 12:  Ghi địa điểm và ngày phát hành Giấy chứng nhận xuất xứ, chữ ký và con dấu của cơ quan được ủy quyền.
13. Ô số 13: Ghi Xuất xứ của hàng hóa (Một bên là –  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bên còn lại là thành viên của Liên minh kinh tế Á  –  Âu, địa điểm và ngày khai, chữ ký và con dấu của người khai

Xin CO form EAV ở đâu

Hiện nay bạn có thể xin giấy xác nhận CO form EAV ở bộ Công Thương, một trong những ban ngành nhà nước. Theo mình được biết thì hiện tại Bộ Công Thương cũng đã ủy quyền cho một số cơ quan cấp phát CO. Thế nên bạn có thể tìm tổ chức nào ở gần để việc xin CO diễn ra nhanh chóng.

Xin CO form EAV
Xin CO form EAV

Trình tự cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) Form EAV

Khi bạn đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ xin cấp C/O form EAV. Khi Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa của bạn sẽ được cấp theo trình tự cụ thể như sau:

Bước 1: Khai báo hồ sơ đăng ký thương nhân (nếu là lần đầu) của Bộ Công Thương hoặc bạn có thể nộp trực tiếp hồ sơ tại trụ sở của những tổ chức cấp chứng nhận xuất xứ.

Bước 2: Bạn nộp hồ sơ đề nghị cấp C/O tại www.ecosys.gov.vn hoặc có thể nộp hồ sơ đề nghị cấp C/O trực tiếp tại trụ sở của tổ chức cấp C/O nơi bạn đăng ký hồ sơ thương nhân. Bạn cũng có thể gửi hồ sơ xin cấp C/O qua bưu điện nếu điều kiện đi lại không cho phép.

Bước 3: Tổ chức cấp C/O sẽ kiểm tra xem bộ hồ sơ của bạn có hợp lệ và thông tin có chính xác hay không. Sau đó sẽ thông báo cho bạn một trong các nội dung sau:

  • C/O được cấp và thời gian nhận được C/O
  • Đề nghị bổ sung thêm chứng từ (chứng từ cụ thể cần bổ sung cũng sẽ được thông báo đi kèm)
  • Đề nghị kiểm tra lại bộ chứng từ ( thông báo các phần thông tin cụ thể cần kiểm tra nếu có bằng chứng cụ thể, các căn cứ xác thực cho việc đề nghị kiểm tra này).
  • C/O bị từ chối cấp nếu phát hiện ra những trường hợp sai sót đã được quy định tại Điều 21 Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ về việc quản lý xuất xứ hàng hóa.
  • Đề nghị kiểm tra lại cơ sở sản xuất trong trường hợp cần thiết.
Trình tự cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) Form EAV
Trình tự cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) Form EAV

Trên đây là những thông tin về C/O form EAVWORLD COURIER  muốn gửi đến các bạn, mong rằng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình xuất khẩu hàng hóa.

Xem thêm:

Mẫu giấy chứng nhận xuất xứ form AJ

Gửi mỹ phẩm đi Đài Loan rẽ số 1

Dịch vụ chuyển phát nhanh nội địa quốc tế Indochina Post

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *