THỦ TỤC XIN CẤP C/O FORM VC CHO HÀNG HÓA XUẤT KHẨU ĐI CHILE

Thủ tục xin cấp C/O Form VC cho hàng hóa xuất khẩu đi Chi-lê

THỦ TỤC XIN CẤP C/O FORM VC CHO HÀNG HÓA

XUẤT KHẨU ĐI CHILE 

 

Thủ tục xin cấp C/O Form VC cho hàng hóa xuất khẩu đi Chi-lê
Thủ tục xin cấp C/O Form VC cho hàng hóa xuất khẩu đi Chi-lê

Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) form VC

C/O form VC là chứng từ được sử dụng cho các loại hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam và Chi-lê. Theo đó, hàng hóa khi xuất sang thị trường này sẽ được hưởng ưu đãi thuế quan theo Hiệp định khu vực thương mại tự do giữa Việt Nam – Chi-lê (VCFTA).

Về cơ bản, hàng hóa của Việt Nam sử dụng mẫu C/O form VC khi đạt được một trong số những tiêu chí như sau:

  • Hàng hóa có xuất xứ thuần túy ở Việt Nam hoặc được sản xuất 100% tại Việt Nam.
  • Đáp ứng đầy đủ tiêu chí xuất xứ chung của hàng hóa.
  • Được sản xuất tại Việt Nam (sản xuất từ nguyên, vật liệu có xuất xứ ở Việt Nam hoặc Chi-lê).

Ngoài những quy định cụ thể ở trên, Thông tư cũng quy định về thủ tục đăng ký hồ sơ thương nhân, hồ sơ xin cấp C/O, quy trình và thời hạn cấp mẫu C/ O tại các tổ chức cấp C/O của Bộ Công thương.

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC

Các trường hợp cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC:
  •  Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC được cấp trước hoặc tại thời điểm xuất khẩu.
  •  Trường hợp ngoại lệ Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC có thể được cáp sau nhưng không quá 01 năm kể từ ngày xếp hàng lên tàu và phải đánh dầu “Issued Retroactively”.
  •  Cấp bản sao chúng thực
     Trong trường hợp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC bị mất, thất lạc hoặc hư hỏng Người xuất khẩu có thể nộp đơn gửi Tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC để nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC bản sao chứng thực của Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC gốc. Tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC cấp bán sao trên cơ sở chứng từ xuất khẩu được lưu tại Tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC và bản sao này phải mang dòng chữ “CERTIFIED TRUE COPY” vào ô số 5 của Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC. Bản sao này mang ngày cấp của bản Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC gốc.
Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC
Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC

Bước 1: Nộp hồ sơ

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC tới Tổ chức có thẩm quyền cấp.

Bước 2: Tiếp nhận, xử lý hồ sơ

Tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC thực hiện việc kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ
Tổ chức cấp C/O phải tiến hành việc kiểm tra thích hợp sau khi nhận được Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC để đảm bảo
Đơn đề nghị cấp và mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC phải được khai theo mẫu quy định và được người xuất khẩu ký
Xuất xứ hàng hóa phù hợp với các quy định của Hiệp định khu vực thương mại tự do Việt Nam – Chi lê
Các lời khai khác trên Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC phù hợp với chứng từ chứng minh được nộp
Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC được Tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC ký
Mô tả hàng hóa, số lượng và trọng lượng hàng hóa, nhãn hiệu và số kiện hàng, số lượng và loại kiện hàng, như quy định, phù hợp với sản phẩm xuất khẩu và nhiều mặt hàng khác nhau được phép kê khai trên cùng một Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC với điều kiện mỗi mặt hàng thỏa mãn tiêu chí xuất xứ tương ứng riêng của mặt hàng đó.

Bước 3: Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC

Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC có hiệu lực trong vòng 12 tháng kể từ ngày cấp.
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC

Một số lưu ý đối với thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC

Nghĩa vụ của người xuất khẩu

Người xuất khẩu được cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC theo quy định, ngay lập tức sẽ thông báo bằng văn bản cho Tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC của Nước thành viên xuất khẩu khi người xuất khẩu biết hàng hóa đó không đáp ứng tiêu chí xuất xứ của Nước thành viên xuất khẩu.

Nghĩa vụ của người nhập khẩu

Trừ khi có những quy định khác, cơ quan Hải quan của Nước thành viên nhập khẩu yêu cầu người nhập khẩu đề nghị được hưởng ưu đãi thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu phải:
Khai báo hải quan, dựa trên Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC có hiệu lực, rằng hàng hóa được coi là có xuất xứ từ Nước thành viên xuất khẩu
Có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC vào thời điểm khai hải quan
Cung cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC theo yêu cầu của cơ quan Hải quan của Nước thành viên nhập khẩu
Thông báo kịp thời cho cơ quan Hải quan và trả các khoản thuế còn nợ khi người nhập khẩu có lý do để tin rằng Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC mà người nhập khẩu khi làm thủ tục khai báo nhập khẩu đã dựa trên đó có chứa những thông tin không chính xác.

Chế độ lưu trữ hồ sơ

Để phục vụ việc kiểm tra xuất xứ hàng hóa, Người sản xuất hoặc Người xuất khẩu đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC phải lưu trữ chứng từ đề nghị cấp trong thời hạn 05 (năm) năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC theo quy định của pháp luật Nước thành viên xuất khẩu.
Tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC lưu trữ hồ sơ đề nghị cấp C/O và các chứng từ liên quan tới việc cấp đó trong thời hạn 05 (năm) năm kể từ ngày cấp.
Người nhập khẩu đề nghị cho hưởng ưu đãi thuế quan sẽ lưu trữ bản sao hợp lệ của bản gốc Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VC hoặc các thông tin khác chứng minh hàng hóa đáp ứng xuất xứ và tất cả các chứng từ khác mà Nước thành viên nhập khẩu có thể yêu cầu liên quan đến việc nhập khẩu hàng hóa theo quy định của nước nhập khẩu trong thời hạn 05 (năm) năm kể từ ngày nhập khẩu lô hàng.
Hãy liên hệ với WORLD COURIER để được cung cấp dịch vụ tốt nhất.
Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *