SINGLE ENTRY BOND VÀ CONTINUOUS BOND LÀ GÌ ?

Mỹ là một trong những thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam, nhưng đối với những lô hàng xuất khẩu qua Mỹ theo điều kiện nhóm D (trong incoterms) thì thường có xuất hiện phí Single entry bond hoặc continuous bond.

Vậy single entry bond là gì ? và continuous bond là gì ? khi nào thì sử dụng những phí này để có lời nhất. Bài viết sau của WorldCourier sẽ giải đáp thắc mắc này cho bạn.

Trước hết chúng ta làm sáng tỏ khái niệm về “bond”. Bond là một loại phí bảo hiểm mà hải quan của Mỹ yêu cầu nhà nhập khẩu phải mua để đảm bảo nhà nhập khẩu sẽ thanh toán các lệ phí, thuế, các phí khác … cho hải quan Mỹ.

Như vậy, có nghĩa là khi nhà nhập khẩu không thực hiện nghĩa vụ thanh toán các phí, lệ phí, thuế … cho phía hải quan Mỹ thì họ sẽ yêu cầu công ty bảo hiểm thanh toán các khoản tiền đó. Các công ty bảo hiểm bán “bond” thì sẽ thu phí bảo hiểm đối với nhà nhập khẩu về khoản bảo hiểm trên và gọi chung là “Bond charge”. Và dĩ nhiên hải quan Mỹ bắt buộc nhà nhập khẩu phải mua “Bond charge” trước khi làm thủ tục nhập khẩu hàng vào Mỹ.

“Bond charge” có hai loại đó là: “Single entry bond” và “continuous bond”.

single-entry-bond-and-continuous-bond
single-entry-bond-and-continuous-bond

Single entry bond là gì ?

Single entry bond là phí bảo hiểm được mua cho những đơn hàng chỉ nhập khẩu vào Mỹ một lần hoặc không thường xuyên, thì người ta sẽ mua phí Single entry bond (SEB) cho những lô hàng đó. Phí này được tính theo đơn vị 1000$ của giá trị hàng nhập khẩu.

Lưu ý:

  • Phí SEB sẽ có mức tối thiểu (vd: min 30USD), để cho những lô hàng có giá trị thấp.
  • Trị giá tính phí SEB là trị giá bao gồm: Giá trị hàng hóa theo commercial invoice và thuế nhập khẩu.
  • Đối với những mặt hàng sau hải quan thường yêu cầu phí Bond tính theo gấp 3 lần giá trị hàng hóa:

Food and Drug Administration (FDA)

Environmental Protection Agency (EPA)

Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms (BATF)

Consumer Products Safety Commission Toys and Fireworks (CPSC)

Agricultural Marketing Service (AMS)

Federal Communication Commission (FCC)

Toxic Substance Control Act (TOSCA)

All merchandise subject to QUOTA or VISA.

Shipments under Fish & Wildlife.

Ví dụ: Đơn giá của phí này là 3.5$ per 1000$ (min 50$), trị giá của lô hàng là 50,000$, thuế nhập khẩu là 1.2%, vậy phí SEB = 3.5*(50+50*1.2%) = 177.10USD.

Ưu điểm: nhanh chóng, thủ tục đơn giản

Nhược điểm: Chi phí cao

Continuous bond là gì ?

Continuous bond là phí bảo hiểm được mua theo năm và được bảo hiểm cho tất cả các lô hàng được nhập khẩu bởi nhà nhập khẩu trong năm đó. Số tiền bảo hiểm tối thiểu cho hình thức này là 50,000$ (Nghĩa là số tiền thuế, phí, lệ phí, phí phạt … tối thiểu mà Công ty bảo hiểm phải trả cho hải quan Mỹ trong trường hợp nhà nhập khẩu không thể thanh toán trong năm là 50,000$).

Ưu điểm:

  • Chi phí thấp, đối với nhà nhập khẩu thường xuyên
  • Nhà nhập khẩu có thể sử dụng nhiều đại lý hải quan khác nhau vẫn có thể sử dụng được hình thức bảo hiểm này.
  • Sử dụng cho tất cả các lô hàng được nhập khẩu trong thời gian bảo hiểm
  • Sử dụng được với tất cả các lô hàng được nhập khẩu tại các cảng khác nhau vào Mỹ

Nhược điểm: Không phù hợp cho những nhà nhập khẩu không thường xuyên, hoặc số lượng ít

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *